Skip to content Skip to footer

Кратка приказна за нашата политичка партија

Родина е народна инцијатива за политичка партија со главен фокус на народот, државата и вредностите. 
Отворена за секој добронамерен Македонец, устроена по квалитет и вредности.
Иницијативниот одбор е од отворен тип и постојано ќе се проширува.

Родина
Лого (корпоративен грб) РОДИНА

На Вистинскиот Пат

РОДИНА верува во способноста и волјата на македонскиот народ да ги земе работите во свои раце за да ја врати државата на изворните принципи и вредности на македонскиот народ. Родина значи да се сака својот народ како прв и единствен услов за зачувување на Македонија и македонските идеали

Нови Политички Програми
94%
Социјални и правни совети
87%
Регулативи и правила
98%
0
Politic Programs
0
Social Advice
0
Positive Changes
0
Regulations

Македонија на Македонците!