РОДИНА МАКЕДОНИЈА: ДЕН НА СВЕТИТЕЛИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ, ДА ПРОГОВОРИМЕ ЗА ГЛАГОЛИЦАТА, ДА ЗАЧУВАМЕ СЕ ШТО Е НАШЕ МАКЕДОНСКО ОД МАКЕДОНИЈА!

ДЕН НА СВЕТИТЕЛИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ Да проговориме за глаголицата. Родина Македонија, Да зачуваме се‘ што е наше Македонско од Македонија! А - Јас (Бог) З - знам (гледам) Аз - Буки - Веди - Глаголи Ова се четирите букви од глаголицата и од кирилицата, Во која е кодирана тајната дека Бог е логос, Односно, дека Бог е збор (идеја, информација, самосвесна мисла). Глаголица или кирилица...света азбука, свето слово, мудрост, езотерија, вибрации, поука, сведоштво, светителство, просветление, инициација! Глаголицата е божевтсвена азбука, света азбука, која пренесува древни и мистични посланија. Секоја буква означува божји печат, кои преку вибрации ги пренесуват божјите посланија. ЗАРЕМ ОВА СПОЗНАНИЕ , БОЖЈИ БЛАГОСЛОВ, СЛУЧАЈНО ПРОИЗЛЕГЛО ОД ОВА СВЕТО ТЛО, ОД СВЕТАТА ЗЕМЈА МАКЕДОНСКА И НЕЈЗИНИТЕ СИНОВИ, СВЕТИТЕЛИТЕ РАМНОАПОСТОЛИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ!!! МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА –…

Continue ReadingРОДИНА МАКЕДОНИЈА: ДЕН НА СВЕТИТЕЛИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ, ДА ПРОГОВОРИМЕ ЗА ГЛАГОЛИЦАТА, ДА ЗАЧУВАМЕ СЕ ШТО Е НАШЕ МАКЕДОНСКО ОД МАКЕДОНИЈА!