пристапница

Phone Име и Презиме * Националност * Електронска пошта * Телефонски број * Општина * Професија * Дата на раѓање * Дали активно би се вклучиле во работата на општинските и задграничните комитети и комисии на Родина Македонија? * Како дознавте за нас? * Фејсбук Интернет Медиуми Пријател Друго Дали се согласувате со програмските цели, … Продолжи со читање пристапница