Skip to content Skip to footer

Никола Чоневски

Претседателство

Brief info

Роден 03 април 1980 година во Скопје, дипломиран шумарски инженер на Шумарскиот факултет Скопје. Работно искуство во приватниот сектор и вработен како самостоен проектант. Добро познавање на геополитика и историја. Родољуб и патриот, потекнува од македонско традиционално семејство и се залага за традиционални вредности, антикапиталист, антиимперијалист, антиглобалист, родов патриот-социјалист.