Skip to content Skip to footer

Организациска поставеност на иницијативата Родина

Родина како иницијатива произлезена од народот е отворена за секаков вид на соработка, од активно вклучување во работата на партија до непартиски професионален ангажман, соработка на проекти со невладините организации и се што е во интерес на општото добро 

Подразбира постојан ангажман во ширење на организацијата на партијата. Формирање на локалните, задграничните одбори, работните тела на партијата.

Како партија произлезена од народот секоја ваша подршка е добредојдена. Нашата организација функционира на принципот на самофинсирање, ширење на идејата од човек на човек.

За нас партиската книшка не е приоритет за работа на проекти кои се во интерес за општото добро. Секој човек со знаење, идеја, мисла, мисија е добредојден во Родина.

Соработката со невладините организации на проекти од областа на човековите права, екологијата, образованието, ГМО слободна Македонија, здравствената заштита и др.