Секогаш кога Русија се крева економски, политички, воено, на западот исто така се крева хистеријата кон Русија.
Така е и денес, во 21 век, преродбата на Русија ја следи засилена западна кампања, за таканаречената агресивна политика на Русија.
А во што се состои агресивната политика на Русија?
Во реакција на воени структури на НАТО на нејзините граници.
А кој тоа го говори?
Западни елити кои во изминатите неколку векови опустошија небројни народи од домородните американци во САД и Канада, до народите на Јужна Америка, Африка, Кина, Индија, Абориџините во Австралија, Македонците, Србите на Балканот, Русите во Галиција, милионите жртви против фашизмот на Русија, итн….
Македонија не смее да биде дел од оваа хистерија, туку напротив, како водилка на европската цивилизација, треба да повикува на соработка на западните и источни европски народи, за да се спречи идна војна на европска земја помеѓу братските европски народи.
Посебно нашите братски словенски народи, мора да изнајдат водства кои ќе иницираат поширока соработка на словенските земји, растеретени од поделбите потикнати од западните елити, кои се раководат исклучиво од алчните империјалистички интереси.

Станете активист, поддржувач на Родина Македонија!