Почитувани Македонци (по род, државјанство и самоопределба),
Слободно бојкотирајте го фалсификатот!
Приклучете се кон општата и сѐ македонска иницијатива #НеОтварамВрата.
Иницијативата е за ваше добро, за доброто на вашето семејство и општото добро на Македонија.
Кажете и направете нешто добро за Македонија.
Помогнете ѝ на #РодинаМакедонија
Најнапред да ја одбрани, а потоа и да ја врати Македонија на Македонците.
Одберете си и слободно споделете ги постерите на Родина Македонија или некој неутрален постер кој ќе ви се допадне. Споделете на вашиот ѕид, приказна, со пријателите или групи во кои членувате. Сега и во иднина.
Помогнете на ширењето на вистината и правдата во Македонија.
Македонија на Македонците!