Родина Македонија во континуитет укажува на самоволието на државните органи и кршењето на изборниот законик од страна на системските партии.
Да потсетиме!
На минатите парламентарни избори се случи преседан, со одржување на избори надвор од предвидениот рок за избори, не помалку од 70, а не повеќе од 90 дена од денот на распишување на изборите.
Линк до реакција на Родина Македонија
(https://rodina.org.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0…/
)
Денес сведочиме на уште еден таков преседан, каде ДИК ќе признава за важечки и ливчиња без печат.
Наместо таканаречената системска опозиција да се занимава со новите партии од суверенистичкиот блок, треба енергијата да ја насочи кон заштита на изборните резултати во институцијата со која раководи, ДИК.
Државата ни е поле за криминален натпревар помеѓу системските партии.
Што повеќе народ тоа го разбере и сфати, тоа поблиску ќе бидеме до крајот на тој систем.