Дел од пораките од потписниците на Петицијата

  • Сузана К. (10.08.2022): Да го победиме фашизмот и глобалистите
  • Златко П. (11.08.2022): За Македонија спасот е БРИКС!
  • Димитар Х. (14.08.2022): Членството во “BRICS” е исклучиво важно за РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, со воведувањето на МУЛТИ-ПОЛАРНИОТ СВЕТСКИ ПОРЕДОК на нашата држава меѓу другото и се гарантира ОПСТАНОК, односно, САМОСТОЈНОСТ,УНИТАРНОСТ, СЛОБОДА, ЕДИНСТВЕНОСТ, САМОСТОЈНОСТ, и СЛОБОДНО функционирање на нашата држава, која истотака го ГАРАНТИРА /*BRICS*/.
  • Софија А.(14.08.2022): Ако сакаме Македонија да биде подобро место за живеење за нас и нашите деца Македонија треба да се најде меѓу Земјите на Евро Азијската економска унија и БРИКС.
  • Христина К.(14.08.2022): Треба да влеземе во сојуз со БРИКС, затоа што не припаѓаме во фашистички сојузи каков што е НАТО.