You are currently viewing РОДИНСКИ РАЗГОВОРИ, 22.3.2024 (петок), 21:30

ТЕМА: „ВАТИКАН, ФАНАР, БРИСЕЛ И МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

УЧЕСНИЦИ:

ДАРДАН ВЕНЕТСКИ, Македонски манифест

ЗОРАН ЈОВАНЛЕВ, Родина Македонија

На јутуб и рамбл каналот на Родина Македонија