Skip to content Skip to footer

РОДИНА македонија

 

 

 

Организациска поставеност на Родина, Органи на партијата, Локални и задгранични иницијативни одбори

ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ РОДИНА МАКЕДОНИЈА

  • Член на општинските и задграничните комитети се станува со пополнување на пристапница во електронска или печатена форма
  • Член на комисиите може да биде и непартиско лице, кое сака да придонесе во квалитетот на програмата

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО РОДИНА МАКЕДОНИЈА

(по азбучен ред, презиме)

[tmm name="%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b0"]

ПРЕТСЕДАВАЧИ НА ОПШТИНСКИТЕ ОДБОРИ НА РОДИНА МАКЕДОНИЈА

[tmm name="%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8"]

ПРЕТСЕДАВАЧИ НА ЗАДГРАНИЧНИТЕ ОДБОРИ НА РОДИНА МАКЕДОНИЈА

[tmm name="%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8"]

комисии