ПОВИК ДО СИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ ЗА ЗАЕДНИЧКО СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕЛЕГИТИМНИ И НЕЗАКОНСКИ ИЗБОРИ!

Изборите на 15ти Јули се нелегитимни по многу основи како: нивната незаконитост, антиуставност, бирање на дата која се коси со законите, нарушувањето на правото да се бира и да се биде биран, како и самата насилност, неморалност и корумпираност на изборниот процес!

Бидете дел од политичката партија „Родина Македонија“