Програма Родина

Стратегија и план за реализација на визијата за возобновување на македонската државност

Програма – Вистинскиот Македонски Пат

Единствената Македонска програма за возобновување на државноста која е базирана не на поразениот неолиберализам туку на стремежот и потребите на слободољубивите народи во надоаѓачката и победничка национална, политичка, социјална, геостратешка, економска, глобална идеологија и реалност

Одговор на глобалните, политички економски, идеолошки предизвици.

Единствена програма во новите надоаѓачки рамки на суверенизмот по цел свет.

Во Македонија целиот политички спектар и понуда е во рамките на поразената неолиберална идеја, козметика не е лек за темелните проблеми.

Македонија сега има политичка платформа и сила за спроведување на победничката суверенистичка идеологија во мултиполарниот свет.

Структура и Фази на Програмата Вистинскиот Македонски Пат

1. Визија

2. Стратегија

3. Реализација

  • Детален Оперативен План, месец пред Изборите
    и примена по Победата на Изборите