Skip to content Skip to footer

Структура и Фази на Програмата Вистинскиот Македонски Пат

1. Визија

2. Стратегија

3. Реализација

  • Детален Оперативен План, месец пред Изборите
    и примена по Победата на Изборите 

Стратегија и План за Реализација на Визијата за Возобновување на Македонската Државност

Програма Вистинскиот Македонски Пат

Единствената Македонска програма за возобновување на државноста која е базирана не на поразениот неолиберализам туку на стремежот и потребите на слободољубивите народи во надоаѓачката и победничка национална, политичка, социјална, геостратешка, економска, глобална идеологија и реалност

Одговор на глобалните, политички економски, идеолошки предизвици.

Единствена програма во новите надоаѓачки рамки на суверенизмот по цел свет.

Во Македонија целиот политички спектар и понуда е во рамките на поразената неолиберална идеја, козметика не е лек за темелните проблеми.

Македонија сега има политичка платформа и сила за спроведување на победничката суверенистичка идеологија во мултиполарниот свет.

 

Нацрт програмата „Вистински Македонски Пат“ е во духот на директната демократија. да се слушне гласот на Македонецот и Родина ја објавува за Јавна Консултација.

Вашите предлози за Програмата Вистински Македонски Пат може да ги оставите во коментари подолу, на емаил адреса contact@rodina.org.mk или активно да се вклучите во Родина.

Add Comment