НЕЗАВИСНИ ПРОЕКТИ КОИ СЕ ВОДЕНИ ИЛИ ПОДДРЖАНИ ОД ЧЛЕНОВИ НА РОДИНА МАКЕДОНИЈА

Проекти од отворен карактер во кој секој Македонец може да учествува

РОДИНСКИ РАЗГОВОРИ

Родински разговори е проект на политичката партија Родина Македонија. Целта на пректот е да се слушне македонскатаа автохтона цивилизациска мисла во морето на неолиберални идеи кои го окупираат и држат во едноумие македонскиот медиумски простор. Проектот е од отворен карактер и во него може да учествуваат Македонци со македонска мисла.

линк од Родински разговори

Проектот може да се поддржи:

 1. финансиски 
 2. технички
 3. човечки ресурси и др.

Слободен свет

Независен портал кој има за цел информирање на македонското население  за случувањата од Македонија, Балканот и светот.

линк од интернет страната

Проектот може да се поддржи:

 1. финансиски 
 2. технички
 3. текстови и колумни
 4. човечки ресурси и др.

 

Колектив

Независа македонска социјална мрежа за комуникација помеѓу Македонците во родината и иселеништвото.

линк од интернет страната

Проектот може да се поддржи:

 1. финансиски 
 2. технички
 3. човечки ресурси и др.

Исторени

Проект од областа на историјата, со цел да се прикаже еден поинаков поглед на сторените нешта, надвор од востановените матрици на утврдената политичка и историска наука.

Самиот збор историја, во својот корен го носи зборот сторија, сторено, хистори, односно наука за сторените нешта.

линк од интернет страната

Проектот може да се поддржи:

 1. финансиски 
 2. технички
 3. текстови со историски содржини
 4. човечки ресурси и др.