Родина не го признава Косово како независна држава одвоена од Србија, затоа и не коментира избори организирани од нелегитимна ЦИА-спонзорирана држава и влада составена од УЧК терористи и воени криминалци. кои од 2001 година континуирано извршуваат терористички напади на Македонија. Кога ќе дојде на власт Родина ќе го повлече македонското признавање на вештачката и пропадната држава Косово“.

“We don’t recognize Kosovo as an independent country separate from Serbia, hence we do not have any comments on the elections organized by an illegitimate CIA-sponsored state government of UCK terrorists and war criminals that since 2001 have been constantly engaging in terrorists attack against Macedonia. When in power, Rodina will withdraw Macedonia’s recognition of the artificial and failed state Kosovo.”