You are currently viewing РОДИНА МАКЕДОНИЈА ИСКАЖУВА ЦЕЛОСНА ПОДДРШКА ЗА БАРАЊАТА НА СИНДИКАТИТЕ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ОД 18000 ДЕНАРИ ОД ПРВИ ЈАНУАРИ!

Денес, во 21 век, во Република Македонија, работникот и земјоделецот се експлоатираат како во времето на феудализмот, со целосно девалвирање на цената на трудот и со прекумерните работни часови.Доколку во кус период не изнајдеме начин да создадеме социјална рамнотежа, Македонија ќе се запусти, нема да има народ кој да појде на нива, во фабриките, во болниците, школите…Родина Македонија се залага за загарантирана 40 часовна работна недела, но и вистинско вреднување на цената на трудот, кое треба да биде многу над минималните 18000 денари.Станете активист, поддржувач на Родина Македонија!

Бидете дел од политичката партија „Родина Македонија“

https://rodina.org.mk/pristapnica/