You are currently viewing РОДИНСКИ РАЗГОВОРИ, 05.05.2023 (петок), 21:30

ТЕМА:

„ЖЕНИТЕ МАКЕДОНКИ ВО БОРБАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ ПРАВА”

УЧЕСНИЦИ:

Виолета Петковска, член на Претседателството на Родина Македонија

Гордана Гоџо, член на Претседателството на Родина Македонија

Зоран Јованчев, Претседавач на Претседателството на Родина Македонија