ТЕМА:

ТРЕНДОВИ И ТЕКОВИ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И НЕЈЗИНИОТ РАЗВОЈ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2024 ДО 2028 ГОДИНА

ПРАШАЊА ОД ПУБЛИКА

УЧЕСНИЦИ:

МАРЈАН ГАЦЕВСКИ – Претседавач на Комисијата за Енергетика

ЗОРАН ЈОВАНЧЕВ – Претседавач на Претседателството на Родина Македонија

На нашиот јутуб канал:

И на нашиот рамбл канал:

https://rumble.com/v43yzex–29.12.2023-2130.html