ОСНОВНИ И ТЕМЕЛНИ ПРИНЦИПИ

Заштита и промоција на Македонија и Македонскиот идентитет, економија, култура, историја и традиција!

Македонија ќе ја штити својата територија и народ од секаква внатрешна и надворешна опасност!

Македонија ќе прави стратешки економски и безбедносни сојузи само во свој интерес!

Меѓународна соработка базирана на взаемно почитување на слободната воља и суверенитетот на нациите!

Економска, национална и индивидуална слобода за секој човек!

Градење на глобално конкурентна пазарна економија со јавни и приватни инвестиции и со социјална одговорност!

Социјална и здравствена заштита достапна за секој!

Модерно и современо образование во Македонски дух и традиција!

Промоција на Македонскиот академски, културен, спортски и уметнички раст до светско ниво!

Дом за секој Македонец во својата РОДИНА.

Заштитена природа и неотуѓивост на нејзините ресурси.

Праведен систем на вредности, каде најдобрите Македонци се први во редот.

Македонија е обврска на сите Македонци, јакнење на националното чувство!