ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА: Реакција на Родина Македонија по повод Триесеттиот Министерски Совет на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, ОБСЕ.

https://youtu.be/cLqDKDnG48o?si=mWkA0FKzarHMsJGv

ПрочитајПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА: Реакција на Родина Македонија по повод Триесеттиот Министерски Совет на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, ОБСЕ.

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА: Поддршка за пратениците на Левица во Собранието на Република МакедонијаПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА:

https://youtu.be/QE_KWwCyJKM?si=Xabj74rVM3xuYtFz

ПрочитајПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА: Поддршка за пратениците на Левица во Собранието на Република МакедонијаПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА:

ПОВИК ДО СИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ ЗА ЗАЕДНИЧКО СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕЛЕГИТИМНИ И НЕЗАКОНСКИ ИЗБОРИ!

https://youtu.be/sxfMggszbTg Изборите на 15ти Јули се нелегитимни по многу основи како: нивната незаконитост, антиуставност, бирање на дата која се коси со законите, нарушувањето на правото да се бира и да се биде биран, како и самата насилност, неморалност и корумпираност на изборниот процес! Бидете дел од политичката партија „Родина Македонија“ http://rodina.org.mk/pristapnica/

ПрочитајПОВИК ДО СИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ ЗА ЗАЕДНИЧКО СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕЛЕГИТИМНИ И НЕЗАКОНСКИ ИЗБОРИ!

РАЗМИСЛИ ДАЛИ ТРЕБА ДА ГО ДАДЕШ СВОЈОТ ГЛАС НА ОНИЕ КОИ ЈА СРУШИЈА МАКЕДОНИЈА!

https://youtu.be/F9iHCn60z54 Престојните избори се нелегални и нелегитимни и се во служба на истите сили кои ја урнаа Република Македонија!Заеднички да го спречиме ова злодело кон Македонија и сите народи во неа, кое се повторува во континуитет и кое е водено од еден балкански крак на длабоката држава!Да застанеме сите заедно зад враќање на институциите, процедурите, Уставот на Република Македонија! Бидете дел од политичката партија „Родина Македонија“ http://rodina.org.mk/pristapnica/

ПрочитајРАЗМИСЛИ ДАЛИ ТРЕБА ДА ГО ДАДЕШ СВОЈОТ ГЛАС НА ОНИЕ КОИ ЈА СРУШИЈА МАКЕДОНИЈА!