Preregistracija

ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА НА РОДИНА МАКЕДОНИЈА (1.1.2024 – 30.3.2024) Во согласнот со Законот за политички партии , должни сме во рок од 1.1.2024 до 30.3.2024 да доставиме 1000 поединечно дадени Изјави заверени на Нотар. ПОСТАПКИ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ИЗЈАВА НА НОТАРИ Симни Изјава за заверка кај Нотар ОПЦИЈА 1 НОТАРИ обезбедени од Родина. Работно време (8:30 до 16:00): … Продолжи со читање Preregistracija