ЕНЕРГЕТСКАТА КРИЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!

Да го споменеме и вчерашниот ден 11 јанури, кој беше црешата на Хибридната војна водена од западните агенти, пред се ЦИА и американската амбасада, каде дојде до промена на името, спротивно на волјата од референдумот од 30 септември 2018 и 8 септември 1991 година. Една од последиците на таа хибридна војна беше и тргање на Македонија од трасата на јужниот тек, со што државата остана покуса за средствата од транзит на гасот, кои беа проценети на отприлика 120 милиони евра годишно, како и цената на гасот, каде од примерете со Унгарија и Србија, гледаме дека таа е под 300$/1000м3. Денеска Македонија плаќа 3 пати поголема цена на гас!Родина Македонија ја повикува американската амбасада и САД, како еден од креаторите на денешните состојби, како ‘‘стратешки пријатели‘‘ на сите евроатлантисти…

ПрочитајЕНЕРГЕТСКАТА КРИЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!