15-ТИ ДЕКЕМВРИ, УШТЕ ЕДЕН ДАТУМ ЗА ЕУ!

Колумна: Зоран Јованчев Ни пристигна уште еден датум за ЕУ, 15-ти декември 2021, 30 години од првиот датум!Евроатлантистите го чекаат како зависник дрога.Како се доближува датумот, така дрогата слабее, се предозира пациентот, губи волја за живот.Најсилна е неколку месеци, пред да се најави.А веќе, новата дрога е најавена за април, мај 2022.Ние веќе ги гледаме штетните последици од 30 годишното навлекување на ЕУ!Анационален политички систем, кој државата ја претвори во полигон за социјални, воени, здравствени, еколошки и други експерименти.Терористи спонзорирани од ЕУ на највисоки позиции во државата, кои денес од внатре ја растураат.Се пониско ниво на национална свест, се помалку квалитет, знаење, вистински избори и законитост.Се помалку морал, семејство, деца, се повеќе декаденција, сексуално манипулирање, необразување.Се повеќе одрод во врвот, се помалку народ во земјата.Газење врз најдемократскиот институт…

Прочитај15-ТИ ДЕКЕМВРИ, УШТЕ ЕДЕН ДАТУМ ЗА ЕУ!