ПОСТОЈАНО НОСЕЊЕ МАСКА – НАУКА ИЛИ НЕШТО ДРУГО?

Министерот Филипче и Комисијата за заразни болести доставија предлог Одлуки до Влада на Република Македонија во врска со анти-корона мерките.Покрај предлогот за забрана за групирање на повеќе од четири лица, како и забрана за одење по гости на повеќе од четири лица, друга предлог-мерка е задолжително носење маски и на отворено. Правилото не би важело при спортување, за деца до шест години и за лица кои се возат во исто возило, а живеат во исто домаќинство. Не е јасно врз основа на кои закони, препораки или медицински докази Комисијата го дава овој предлог.Оваа предлог-одлука бара два осврти: правен и медицински аспект. Правен аспект:Во Член 8 од Уставот стои дека: „Во Република Македонија слободно е сѐ што со Уставот и Закон не е забрането“. Од ова произлегува дека треба…

ПрочитајПОСТОЈАНО НОСЕЊЕ МАСКА – НАУКА ИЛИ НЕШТО ДРУГО?