НОВАТА РЕАЛНОСТ!

Пишува: Зоран Јованчев, Претседавач на Родина Македонија„Се е можно, за тој што верува“ – БиблијаСекоја реалност, вклучително и оваа во која живееме, си има свој извор, генератор, кој проектира слика во секое населено место на планетата.Туѓата реалност најлесно се проектира на простор каде се нема своја и каде не се верува и се напуштило домашното, автохтоното, македонското.Денес, во нашата Македонија, по нивната реалност „Северна“, „Нашата Земја“, или народот на Македонија, живееме по образец кој е создаден од материјалистичкиот западен светоглед, со исклучување на Бог и божјото, македонското, во сите апсекти од нашето живеење.30 години тој странски генератор произведува слика на таканаречен демократски запад, високи демократски вредности, учител по демократија, просперитет, развој, по кој тргна нашиот народ, но и многу други народи.Секој нормален човек, во временска дистанца од 30…

ПрочитајНОВАТА РЕАЛНОСТ!