ПОЛИЦИСКА ДРЖАВА – СЕЛО БЕЗ КУЧИЊА

Новите предлог мерки предложени од страна на Комисијата за заразни болести и министерот за здравство, не поминаа на седница на Влада односно се одлучи дека мора да бидат инкропорирани во Закон. Овие предлог-мерки вклучуваат задолжително носење на маска и на отворен простор, со одредени исклучоци, како и забрана за групирање на повеќе од четири лица на јавни површини, но овој пат навлегоа и во домот, односно се предлага и забрана за одење на гости на повеќе од четири лица. Имено, во Член 8 од Уставот стои дека: „Во Република Македонија слободно е сѐ што со Уставот и Закон не е забрането“. Од ова произлегува дека треба со Закон да се забрани движење без маска на јавен простор, или пак групирањето и гостите. Член 11 вели дека: „Физичкиот и…

ПрочитајПОЛИЦИСКА ДРЖАВА – СЕЛО БЕЗ КУЧИЊА