ОДРОДУВАЊЕ!

Долго време нашиот наРОД и РОД Словенски, е предмет на разни западно елитистички модели за негово уништување. Од првите концентрациони логори, етнички чистења, промена на етничка карта, поделби, манипулации, социо-економски-идеолошки експерименти, денеска и моделот на Сеопфатно Сексуално Образование. Сеопфатното Сексуално Образование за нашите деца кое насилно се турка од западните неолиберални идеолошки центри, преку невладини организации финансирани од нив и одродена власт инсталирана од нив, претставува грубо кршење на нашите морални, идеолошки, духовни принципи, врз кој е подигнат македонскиот начин на живеење, традиционално семејство, нашето РОДителствување, РОД, наРОД, РОДина Македонија. Нашите македонски деца, се нашата најголема грижа и обврска, на секој еден Македонец, Македонка. Денеска ѓаволот ја однел шегата, денеска сакаат РОДот да го одвојат од детето, да го одвојат од семејството, од Бога, од невиноста на детскиот…

Прочитај ОДРОДУВАЊЕ!