„ВАШАТА ЗЕМЈА“, 5Г ТЕХНОЛОГИЈА И НАТО !?

Родина Македонија е згрозена од шарлатанскиот однос на претседателот на „нашата земја“, кој како од магионичарска кутија скокна и викна: „Нашата земја“ ќе воведе 5Г технологија, тоа е нејзина обврска како членка на НАТО алијансата! Несериозноста на овој веќе очекуван налудничав чин, е потврдена со втората точка на средбата со т.н. Совет на безбедност, каде се „разгледани“ можните импликации во врска со 5Г технологијата. Ако Советот за безбедност „официјално“ прогласува, односно анализира безбедносни импликации од 5Гтехнологијата, зошто тие се држат во тајност? Зошто граѓаните да не ги знаат опасностите од истата. Какви се тие опасности? „Како членка на НАТО, „нашата земја“е обврзана стриктно да ги следи сите протоколи, при што едногласно било заклучено, дека владата и институциите мораат доследно да ги применуваат и да се придржуваат на правилата…

Прочитај„ВАШАТА ЗЕМЈА“, 5Г ТЕХНОЛОГИЈА И НАТО !?