АНТИ ДРЖАВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРАНИ ОД ЗАПАД И НОВАТА ИНКВИЗИЦИЈА!

Го потенцираме најновиот случај на невладините организации, коалицијата Маргини и Мрежата за заштита од дискриминација кои поднесоа тужба против професорот д-р Благоја Јанаков, за учебникот „Основи на персонологија 2“, што се користи во наставната програма на Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, врз основа на новиот закон за спречување и заштита од дискриминација. Финансиери на оваа невладина организација се: Родина Македонија прашува, кој им го дал правото на невладините организации, така грубо да се мешаат во образовниот систем и со какви РЕФЕРЕНЦИ и КВАЛИФИКАЦИИ го прават тоа? Не е доволно да ги имаш светските учители по демонкратија како спонзори! Родина Македонија искажува целосна поддршка за професорот д-р Благоја Јанаков, Со тебе професоре е целиот родољубив народ!  ХЕРА, уште една невладина организација која во следната учебна година…

ПрочитајАНТИ ДРЖАВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРАНИ ОД ЗАПАД И НОВАТА ИНКВИЗИЦИЈА!