You are currently viewing „ЕДЕН Е ИЗБОРОТ“ РОДИНА МАКЕДОНИЈА ГО ПРОГЛАСУВА ЗА УМРЕН!

Скоро три недели како е започната петицијата за членство на Република Македонија во Евроазиската Економска Унија и БРИКС, во организација на Родина Македонија.

Огромен е интересот на Македонците за новиот #Мултиполарен свет, во кој Македонецот ќе може да биде Македонец од Република Македонија, со своите милениумски симболи, почитуван како народ, без преспански, бугарски, тирански договори.

„Еден е изборот“ може да го прогласиме за умрен кај народот!

 

Официјалната електронска пошта на Родина Македонија

Ги охрабруваме и другите Македонци да излезат од понижувачкиот отчовечен ГМО, трансродов, ЛГТБ, евроатлански свет и да се приклучиме на светот со богатства на култури, традиции, морални вредности, духовност.

„Демократскиот“ медиумски евроатлански простор го повикуваме да овозможи натпревар на различни идеи и размисли, нели тоа е и суштината на демократијата.

Смрт на фашизмот, слобода на народот!

Да живее Република Македонија! 

Линк од петицијата: