Колумна Зоран Јованчев, Претседавач на Родина Македонија
На нашата народна телевизија, која треба да е сервис на македонската култура, традиција и вредности, започнаа да се емитуваат одвратните системи на геј-лезбо-трансексуалната западна глобалистичка секта.
Едукативен блок на Македонска Радио Телевизија (МРТ)
На буквата, на буквата Л(лезбејки)
На буквата, на буквата Г(Геј)
На буквата, на буквата Т(трансексуалност)
Едукативен блок на македонскиот народ:
Ајде да почнеме од буквата Л, (лезбејки).
Во македонската традиција, две жени, кои не се крвно врзани, поради својата блискост, меѓусебно почитување, љубов, пријателството го надградуваат во ПОСЕСТРИНСТВО, односно стануваат како РОДени сестри.
Притоа, во тој однос се изоставени ниските страсти и други сексуално задоволувачки алатки.
Таа љубов е несразмерно голема и порепрезентативна за македонската култура, традиција и начин на живеење од западната, односно лезбејската.
На буквата, на буквата Г(Геј).
Во македонската традиција, кога двајца мажи, кои не се крвно врзани, поради својата блискост и меѓусебно почитување и љубов, пријателството го надградуваат со ПОБРАТИМСТВО, односно стануваат како РОДени браќа.
Притоа, нема ниски страсти во делот на отворот кој служи за по голема нужда, лубриканти и слични помагала и алатки од западната цивилизација.
Таа љубов е несразмерно голема и порепрезентативна за македонската култура, традиција и начин на живеење од западната, педерската.
На буквата, на буквата Т(трансексуалност)
Возрасен човек кој е веќе оформена личност, инаку во македонската политика таквите се ретки, не може да му се делува со сексолошките шаблони на западните институти за сексистичко ретардирање.
Едноставно, МАЖ е МАЖ, ЖЕНА е ЖЕНА и МаЖена го дава најсветото нешто на овој свет, ДЕТЕТО.
Затоа, нивната Мила и целата оваа евроатланска инсталација, без разлика позиција, опозиција, во училиштата кај децата, од најмалата возраст ќе воведуваат Трансексуалност со Сексуалното Сеопфатно Образование.
Апсурдот, кој не е случаен, е во таквите реформи да учествуваат здруженија на граѓани кои претежно се финансирани од англо-саксонските западни системи, познати по своите социјални, сексистички инженеринзи, за уништување на народи и земји, со декаденција.
Секако, тоа ќе биде пропратено со театарската претстава за почитување на различностите, слободите итн…
Истите тие и бомбите со осиромашен ураниум кои ги фрлаат по светот, ги фрлаат со истата театарска претстава на ширење на демоНкратија.
Детето за македонската култура и традиција е СВЕТОСТ. Тоа се развива во својот невин детски свет, безгрижно и надвор од надворешниот корумпиран свет на возрасните и за тоа се грижат РОДителите, кои не се Родител 1 и 2, туку во македонската култура и традиција, Мајка и Татко.
Сите овие боженствени системи на Бога и приРОДата, се вградени кај нашиот древен македонски народ и се дел од нашата култура, традиција, фолклор, начин на живеење.
Ако ги погледнете и артефактите на нашата македонска култура и цивилизација и на западната, ќе приметите две дијаметрално спротивни култури.
Кај нашите артефакти присутни се соларните симболи, природата, текстови со содржина од секојдневниот живот, просветителство.
Доколку ги погледнете артефактите на Рим и Атина, но и на целата западна цивилизација ќе видите смрт, разврат, темнина, педофилија, хомосексуализам, оргии.
Нашите вредности треба да си ги вратиме во секојдневното наше живеење, да се тргнеме од неолибералните евроатлантски анти-вредности, организации и партии, репрезенти на нив. Да се тргнеме од националните фреквенции окупирани од нив, истите и да ги изолираме како канцер во нашето наРОДно тело.
Од наш и нашиот однос кон нештата, сѐ зависи. Колку повеќе молчиме, толку тие ќе одат во сѐ поголем разврат и декаденција, која на крај скапо ќе ја платат идните генерации, нашите деца и внуци.
Ние имаме одговорност, а најголемата слобода извира од служењето на сопствениот наРОД и земја!