Skip to content Skip to footer

Изјава за основање

Уште една можност за пополнување на Изјава за основање на Родина Македонија, поред таа со обезбедените Нотари, каде веќе ја има.
1. Се печати Изјавата и пополнува во 2 примерока.2. Се носи кај било кој нотар на заверка. (150 денари трошок)3. Еден заверен примерок се предава на Родина Македонија.
Голема благодарност од Родина Македонија за над 500-те Македонци родољуби, кои веќе пополнија основачки изјави!
РОДИНА верува во способноста и волјата на македонскиот народ да ги земе работите во свои раце за да ја врати државата на изворните принципи и вредности на македонскиот народ