Уште една можност за пополнување на Изјава за основање на Родина Македонија, поред таа со обезбедените Нотари, каде веќе ја има.
1. Се печати Изјавата и пополнува во 2 примерока.2. Се носи кај било кој нотар на заверка. (150 денари трошок)3. Еден заверен примерок се предава на Родина Македонија.
Голема благодарност од Родина Македонија за над 500-те Македонци родољуби, кои веќе пополнија основачки изјави!
РОДИНА верува во способноста и волјата на македонскиот народ да ги земе работите во свои раце за да ја врати државата на изворните принципи и вредности на македонскиот народ