РОДИНА МАКЕДОНИЈА распишува НАГРАДА за ТОЈ кој ќе најде објава за Родина Македонија во националните медиуми, јавниот сервис, весниците, од 1-от ден од најавата за инцијативата Родина Македонија (13 јануари 2019), целиот процес на регистрација (од 23.12.2019), до денеска како политичка партија!

Бидете дел од политичката партија „Родина Македонија“

https://rodina.org.mk/pristapnica/