За Родина Македонија, членството на непостоечката и диво подигната „Северна“ во НАТО е одличен показател за демократските капацитети на НАТО, а тука би ја додале и ЕУ, на непочитувањето на волјата на народите. Референдумот од 30 Септември 2018 година имаше еден одговор на три прашања,
Не за Преспанскиот договор,
Не за НАТО и
Не за ЕУ.
За Родина Македонија, демократскиот институт Референдум е обврска и највисок демократски чин на едно демократско општество, кој мора секој да го почитува во Република Македонија и надвор од неа.