Програмска целина - Образование

Во изработка!

This Post Has 4 Comments

 1. Dr.Oliver Bogdanovski

  potrebna e proverka na site doktorati steknati vo Makedonija… samo profesori so impakt faktor da imaat pravo da se profesori

 2. Дарко Цветковски

  Почитувани, простете и дозволете ми да ја изнесам мојата размисла и предлог, за кој се молам и се надевам дека сериозно ќе биде разгледан па по Божјо допуштение и доаѓање во можност на Родина и ќе се спроведе и обистини во секојдневието на нашето измачено и напатено општество.
  Браќа и сестри, имајќи во предвид дека човековото однесување при секое негово делување е од пресудно значење за успехот на неговите потфати, сама по себе се открива причината за нашето пропаѓање во сите области од живеењето а тоа е моралната пропаднатост која се јавува како резултат на непознавањето на вистинскиот вредносен состав на однесување, според кој е единствено можен човековиот опстој, неговото растење и изградба на заедница на благосостојба, мир и правда (брачна, семејна, народна,државна итн.). Така историскиот опит и сите безуспешни обиди на човекот да ги достигне овие цели, ни го даваат, несомнено, одговорот на прашањето кој е тој вредносен состав. Недвојбено, без ниту трошка сомнеж, тоа се оние вредности врамени во законите за живот дадени од самиот Творец, Господ Бог, откриени низ Светото Писмо, нам уште познат и како Христијански Морал. Оттука се наметнува потребата за неодложно воведување на изучување на Светото Писмо и Христијанските Морални Норми на однесување во нашиот образовен состав (кој треба да му овозможи ОБРАЗ на човекот оти “И го создаде Бог човекот според образот Свој, според образот Божји го создаде; машко и женско ги создаде.“ 1 Мој 1,27) со цел да што порано однегуваме Род и Родина во доволно мнозинство, Богољубива и Човекољубива, вистински доблесни мажи и жени кои ќе бидат способни да ги спроведат во дело Божјите Закони за живот кои се единствен начин и пат за стапување во заедница со семоќната сила, нашиот Творец, Господ Бог Исус Христос, единствен начин за наше спасение,опстој и вечен живот по Милоста Божја.
  Нека Бог ни е напомош браќа и сестри.

 3. Дарко Цветковски

  Почитувани, простете и дозволете ми да ја изнесам мојата размисла и предлог, за кој се молам и се надевам дека сериозно ќе биде разгледан па по Божјо допуштение и доаѓање во можност на Родина и ќе се спроведе и обистини во секојдневието на нашето измачено и напатено општество.
  Браќа и сестри, имајќи во предвид дека човековото однесување при секое негово делување е од пресудно значење за успехот на неговите потфати, сама по себе се открива причината за нашето пропаѓање во сите области од живеењето а тоа е моралната пропаднатост која се јавува како резултат на непознавањето на вистинскиот вредносен (морален) состав на однесување според кој е единствено можен човековиот опстој, неговото растење и изградба на заедница на благосостојба, мир и правда (брачна, семејна, народна, државна итн). Така историскиот опит и сите безуспешни обиди на човекот да ги достигне овие цели, несомнено, ни го даваат одговорот на прашањето кој е тој вредносен состав. Недвојбено, без ниту трошка сомнеж, тоа се оние вредности врамени во законите за живот дадени од самиот Творец, Господ Бог, откриени преку Светото Писмо нам уште познат и како Христијански Морал. Оттука, неодложно се наметнува потребата за воведување на изучување на Светото Писмо и Христијанските Морални Норми на однесување во нашиот образовен состав (кој треба да му овозможи ОБРАЗ на човекот затоа што: ” И го создаде Бог човекот според образот Свој, според образот Божји го создаде; машко и женско ги создаде.” 1 Мој 1,27) со цел што порано да однегуваме Род и Родина во доволно мнозинство, Богољубива и Човекољубива, вистински доблесни мажи и жени кои ќе бидат способни да ги спроведат во дело Божјите закони за живот кои се единствен начин и пат за стапување во заедница со семоќната сила, нашиот Творец, Господ Бог Исус Христос, единствен начин за наше спасение опстој и вечен живот по Милоста Божја.
  Нека Бог ни е напомош браќа и сестри.

 4. Snezana Cvetkovska

  Itno voveduvanje izucuvanje na Svetoto Pismo vo obrazovniot sistem, edinstven nacin za moralen preporod kako osnoven uslov za opstoj i spasenie.

Напишете коментар