Браќа и сестри,

Политичката партија Родина Македонија објавува јавен повик:

 Во рамките на до-формирањето на работните тела на партијата и во склад со статутот, ги повикуваме сите Македонци да се пријават за општинските комитети на територијата на Република Македонија и за задграничните комитети на партијата Родина Македонија.

Критериуми

  • Чесни, некорумпирани и почитувани во своите професии и од своите сограѓани
  • Неповрзани со афери на досегашниве корумпирани “елити”
  • Приврзаност кон патриотската суверенистичка визија за Слободна Македонија

Начин на пријавување

Пополнета електронска пристапница, еден параграф кратка биографија, еден параграф за својата улога во Родина Македонија преку мејл на адреса contact@rodina.org.mk со назнака во насловот за кој општински комитет се проијавува.

Повикот заедно со критериумите е објавен на веб страницата на Родина Македонија (www.rodina.org.mk) и на социјалните мрежи на 6ти април 2020 со две недели рок за пријавување заклучно со 17ти април 2020 година.

7ми април 2020

Скопје, Македонија

Бидете дел од политичката партија „Родина Македонија“

https://rodina.org.mk/pristapnica/