Македонските институции се сопственост на македонскиот народ. Тие се подигнати од народот за народот и не се во ниту еден случај дел од некаков политички пазар, ниту сопственост на политичка партија, а камоли цел за влез во некакви западни меѓународни организации кои имаат антихуман карактер.

Бришењето на придавката македонски претставува бришење и на самата институција, нејзиното извориште и нејзината цел на постоење.

Актот на бришење на македонски од институциите е антимакедонско дејство, велепредавство и истото е кривично дело, навреда на македонскиот народ и понижување на Р.Македонија.

Браќа и сестри Македонци, да го спремиме нашиот Алл-Ин одговор на оваа криминогена антимакедонска власт, инсталирана со социјален инжинеринг и хибридна војна со помош на странски служби и инсталации.
Р.Македонија, Македонци, Македонски, Устав на Р.Македонија, СЕ или ништо!

Бидете член на инцијативата Родина

Пристапница за Родина https://rodina.org.mk/pristapnica/