Родина Македонија со индигнација ги отфрла гнасните лаги на побугарените македонски хибриди, кои веќе традициолно ги форсираат своите лични комплекси како официјална политика на Р. Бугарија, држава која е ЕУ и НАТО членка.
Згрозени од отворените териоторијални претензии, расистичко-нацистички наратив и шовинистички закани кон Македонците и Република Македонија.
Бараме од владата во Софија да ги заузда своите френетични хучкачи на омраза и ноторни лажговци.
Но воедно го повикуваме советот на ЕУ, Советот за безбедност на ОН и сите меѓународни организации за човекови права да ги предупредат и казнат бугарските фашизоидни политики во дваесет и првиот век. Отворен фашизам и тоа кон соседна мирољубива земја членка на НАТО.
Воедно бараме Македонците во Пиринска Македонија да ги добијат сите граѓански слободи и да им бидат овозможени сите малцински права загарантирани меѓународно.
Бараме и официјален попис со слободно изјаснување и графа Македонец.
Бидејќи нашите сознанија укажуват дека во Пиринска Македонија живеат и работат повеќе од 400.000 Македонци по род. А вкупно околу 1 милион луѓе со македонско потекло.
Стоп за културниот геноцид, етноцид и фашизам во ЕУ!
(слика: Адолф Хитлер и Цар Борис)
БИДЕТЕ ДЕЛ ОД ВРАЌАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА