Прекрасна енергија и проширување на нашето братство околу светата идеја со разработка на планот за спроведување на платформата Вистинскиот Македонски Пат за национално, економско и социјално Возобновување на Македонската Државност! Се формира јадрото на општинскиот комитет за Охрид од највидни патриоти, интелектуалци и професионалци во своите дејности. Контакт и информации за приклучување ohrid@rodina.org.mk, contact@rodina.org.mk.

Лица за контакт: Климе Новески и Давор Ристески