You are currently viewing ПОМОШTA ОД ЧЛЕНОВИ НА РОДИНА МАКЕДОНИЈА ПРИСТИГНА ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ДОЊЕЦК

Помошта во лекови и разни средства за хигиена која ја собраа членовите на Родина Македонија пристигна до православното сестринство во Горловка, Доњецк, кое се грижи за болните и ранетите. Членовите на Родина Македонија искажуваат голема благодарност до Андреј Родионов од меѓународното движење „РУСОВ“ и Александар Кравченко од козачкото движење, кои помогнаа истата да пристигне на посакуваното место.

Родина Македонија и во иднина ќе организира овакви хуманитарни акции за нашиот братски руски народ. Се надеваме дека во тие активности ќе се вклучи поголем дел од македонскиот народ.

Во тешко се познаваат пријателите!


Придружете се на телеграм каналот на Родина Македонија Телеграм Родина

Бидете дел од Родина Македонија, дел од новиот #постзападен, #мултиполарен свет!

Пополнете пристапница