ЈАВНО ОБРАЌАЊЕ ДО ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!

You are currently viewing ЈАВНО ОБРАЌАЊЕ ДО ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!

Почитувани верски претставници на исламската верска заедница, упатуваме јавен протест од многу жители од подрачјето на Скопје и другите градови, поради јачината на звукот кој доаѓа од џамиите, како и времето во кое тоа се прави, рано наутро 4:00.

Практикувањето на верата никако не треба да биде на сметка на нарушување на мирот на останатите жители. До Бога се стигнува тивко, со молитва во себе, љубов и почитување.

Воедно повикуваме и на реакција од официјалните органи, кои имаат задача да го обезбедат јавниот ред и мир за сите припадници на македонската нација.

Родина Македонија во својата програма ќе се залага за воведување на „Мирни часови“ кои ќе траат од 22:30 до 08:00, како и ригорозно мерење на јачина на звукот кој доаѓа од било кој објект кој се наоѓа во населено место.

Со почит,
Родина Македонија

Станете активист, поддржувач на Родина Македонија!

Пристапница