You are currently viewing „NM“ НОВ КОД НА „НИВНАТА ЗЕМЈА“, ВЛЕЗЕНА НА СИЛА ВО НАТО!

Се нижат понижувањата од страна на „Стратешките партнери“ на по дваесетина политички партии лево и десно, кон Македонците и Република Македонија.

По барање на Грција, а со мудрото молчење на претставниците на хибрдиниот режим, променет е кодот МКД, во„NM“, кој може да означува, Нумбија, Неа Мармарис, Ново Мексико, итн….

Ви честитаме мудри политичари на „Вашата земја“!

Родина Македонија продава бетон „Марка 500“ за бетонирање на идентитетот на „Вашата земја“!

Би сакале да го повториме ставот на Родина Македонија.

Референдумите од 08 септември 1991 година за суверена Македонија и несупешниот референдум од 30 септември 2018 година, со трите Не за НАТО, Не за ЕУ и Не за Преспа е над било која меѓународна организација, сојуз, надворешна сила и во погоден историски и политички момент ние ќе се повикаме на нив!
Воедно, тоа е обврска на секој општествен чинител во Република Македонија, да ја почитува волјата на нацијата искажана преку референдумите, кои се врвот на демократијата!

Смрт на фашизмот, Слобода на народот!

Бидете дел од политичката партија „Родина Македонија“

https://rodina.org.mk/pristapnica/