You are currently viewing ОФИЦИЈАЛНИОТ МЕЃУНАРОДЕН КОД НА МАКЕДОНИЈА ПО ISO СТАНДАРДИТЕ Е МК И МКД!

Официјалниот код на Македонија по ИСО меѓународните стандарди кои се во сила се МК и МКД!

Врска до официјалната страна за ИСО кодови,

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:MK

Поставување на кратенката НМК е надвор од меѓународните стандари и истата е произволна и противзаконита!

Како таква може да значи и „На Мајка ви Квинслишка“ (НМК), на пример.

НМК може да е производ и на влажните соништа на бившиот министер на МВР, Оливер Спасовски и предавничката булумента на СДС, за задоволување на мазохистичките барања на грчкиот силувач, познат и признат од крајот на 19 век, со многуте извршени етнички чистења врз Македонците од егејскиот дел на Македонија.

НМК може да е и специјална операција, како една од многуте други на западните специјални служби за бришење на Македонија.

Во суштина ние сме влезени во анархија која извира директно од власта, поддржана од таканаречената западна меѓународна заедница! 

ОБВРСКА е на сите општествено – политички чинители да се кренеме против таа анархија, да ја урнеме со силата на правото и да го заштитиме македонскиот народ!

Обврската на народот е да е дел од тоа спроведување на правото.

#родинајавраќамакедонија

п.с.

Почитувани членови и поддржувачи на Родина Македонија. Родина Македонија е во фаза на пререгистрација! Ве повикуваме да дадете Изјава за пререгистрација кај еден од нотарите кои се поставени на следната страница.