МАКЕДОНИЈА ВОЗДРЖАНА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ГЛОРИФИКАЦИЈА НА НАЦИЗМОТ!

На 18 ноември, во Њујорк, на состанокот на Третиот комитет на 75-та сесија на Генералното собрание на ООН, по иницијатива на Руската Федерација се гласаше по резолуција „Борба против глорификација на нацизмот, неонацизмот и другите практики што придонесуваат за ескалација на современите форми на расизам, расна дискриминација, ксенофобија и други форми на нетолеранција “. Како коавтори на оваа резолуција се јавуваат и 58 земји од сите региони на светот. Резолуцијата беше изгласана од апсолутното мнозинство 122 земји членки на ООН,две земји САД и Украина, беа против. Воздржани беа 53 земји, вклучително и Северна Македонија, заведена под буквата “N”. САД е отворено за глорифијација на фашизамот, дали треба да бидеме изненадени? Тука мораме да се запрашаме каков е тој став на неопределеност, воздржаност, таа неуталност кога станува збор за…

ПрочитајМАКЕДОНИЈА ВОЗДРЖАНА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ГЛОРИФИКАЦИЈА НА НАЦИЗМОТ!

РОДИНА МАКЕДОНИЈА ГО ЧЕСТИТА ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА СКОПЈЕ, 13-ти НОЕМВРИ, ОД ФАШИСТИЧКИОТ ОКУПАТОР, НА ГРАЃАНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ И НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

‘‘Знамето се вееше гордо и праќаше порака: СКОПЈЕ Е ОСЛОБОДЕНО‘‘! Ова се зборовите на партизанката Пенка Кралевска, заменик комесар на 12-та бригада. ‘‘Се сеќавам, продолжува да раскажува таа, на најзначајниот момент во мојот живот, кога по долга борба низ скопските улици, татнежот на оружјето и стравот во душата, го поставив знамето на врвот од Офицерскиот дом. Јас, тогаш паметам, бев најгордата скопјанка, бидејќи ја имав честа да го развиорам знамето, во чест на слободата, во чест на моите другари кои ги дадоа своите животи за својот град, за својата татковина. Драга, мојата другарка, го даде својот живот и до последната минута им помагаше на ранетите. Таа како болничарка се обидуваше да помогне на ранет војник пред училиштето ‘‘Гоце Делчев‘‘, но тоа беше нејзината последна задача. Токму тука загина…

ПрочитајРОДИНА МАКЕДОНИЈА ГО ЧЕСТИТА ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА СКОПЈЕ, 13-ти НОЕМВРИ, ОД ФАШИСТИЧКИОТ ОКУПАТОР, НА ГРАЃАНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ И НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

11 ОКТОМВРИ – ДЕН НА НАРОДНОТО ВОСТАНИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Родина Македонија го чевствува и го честита 11-ти Октомври, Ден на востанието на Македонија, на родољубивиот македонски народ и лојалните граѓани. Преточено, народно и поетски опеано, ‘‘ПУКНА ПРВАТА ПУШКА во Прилеп и Куманово‘‘ , како вековен стремеж за борба, слобода, мир. За жал во предвечерјето на овој национален празник,”Ден на народното востание на македонскиот народ”, од повеќе страни ни пристигнуваат недолични ‘честитки‘ кои во целост го депласираат и го деморализираат значењето на овој светол ден во македонската историја. А воедно и целата антифашистичка ослободителна борба, како продолжение на илинденското востание и неостварениот идеал за сопствена држва на македонскиот народ наспроти, бугарските, германските, италијанските фашистички окупатори и нивните соработници преку акциони комитети, формирање на разни фашистички и националистички организации, организираното воено дејствување на балистите и други, за време на…

Прочитај11 ОКТОМВРИ – ДЕН НА НАРОДНОТО ВОСТАНИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД