ИЗБОРНО ЛИВЧЕ БЕЗ ПЕЧАТ Е ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА!

Родина Македонија во континуитет укажува на самоволието на државните органи и кршењето на изборниот законик од страна на системските партии.Да потсетиме!На минатите парламентарни избори се случи преседан, со одржување на избори надвор од предвидениот рок за избори, не помалку од 70, а не повеќе од 90 дена од денот на распишување на изборите.Линк до реакција на Родина Македонија(https://rodina.org.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0…/)Денес сведочиме на уште еден таков преседан, каде ДИК ќе признава за важечки и ливчиња без печат.Наместо таканаречената системска опозиција да се занимава со новите партии од суверенистичкиот блок, треба енергијата да ја насочи кон заштита на изборните резултати во институцијата со која раководи, ДИК.Државата ни е поле за криминален натпревар помеѓу системските партии.Што повеќе народ тоа го разбере и сфати, тоа поблиску ќе бидеме до крајот на тој систем.

ПрочитајИЗБОРНО ЛИВЧЕ БЕЗ ПЕЧАТ Е ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА!

ЈАВНО ОБРАЌАЊЕ ДО ДИК (Државна Изборна Комисија) НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

После неуспешните обиди преку официјалните електронска пошта и телефонски броеви да добиеме информација колкави средства и припаѓаат на Родина Македонија за изборната кампања, Родина Македонија и јавно го прозива ДИК, два дена пред почеток на изборната кампања.Господа од ДИК, колкави средства и припаѓаат на Родина Македонија и на уште 110 други субјекти кои не се во Собранието, за изборна кампања?Би сакале да ја информираме јавноста и за донесените измени 1 минута до 12 од страна на ДИК, каде трошките 10%-те од вкупните средства наменети за изборна кампања на вонпрламентарни партии, 7% се префрлија на партии кои се во Собранието а немаат собраниски групи, а само 3% останаа за над 110 субјекти учесници во локалните избори.Позицијата и опозицијата земаат 90% од средствата за изборна камапња!Нам сосема ни се јасни…

ПрочитајЈАВНО ОБРАЌАЊЕ ДО ДИК (Државна Изборна Комисија) НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА