ПРЕСПАНСКИОТ ДОГОВОР Е ДОГОВОР СПРОТИВЕН НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВОЛЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА!

Промените кои ги очекува македонската нација со рушење на хибридниот режим на Зоран Заев, инаку донесен преку хибридна војна менаџирана од САД и други западни центри на моќ, треба да се суштински, а не од козметичка природа.Народот очекува владеење од позиција на ВИСТИНА, ЧЕСТ, МОРАЛ и ПОЧИТУВАЊЕ на народната волја, јасно искажана преку референдумите од 1991 и 2018 година.Не постои завршена работа, ниту реалност, кога се работи за велепередавство со кршење на Уставот, законите и волјата од референдумите на македонската нација.Таквите прикаски ДПМНЕ, СДС, ДУИ и другите политички субјекти може да си ги кажувате на коктелите организирани од западните амбасади.Сакаме да се обратиме и до македонските политичари од албанско етничко потекло.Престанете да бидете маша на западните геополитички интереси, против македонскиот народ.Еден ден ќе се променат геополитичките состојби на…

ПрочитајПРЕСПАНСКИОТ ДОГОВОР Е ДОГОВОР СПРОТИВЕН НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВОЛЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА!