Роден во Скопје 13.12.1960 година

Образование: Завршено средно образование во гимназија Раде Јовчевски Корчагин и завршен правен факултет во Скопје на УКИМ

Професија: Дипломиран правник

Работно искуство од триесет пет години во судство,од кои 19 години во Основен суд за прекршоци и Основен суд Скопје 2 и 16 години државен советник во Судскиот совет на Република Македонија.

Единствен мотив за членување во Родина Македонија е разнебитувањето на Македонија од страна на системските партии и непомирливост со таквите состојби.Основањето на Родина Македонија му даде смисол на мојот живот во борбата за  опстанок на македонскиот народ држава.