Потсетување на ставањето на темелите на на програмата Вистинскиот Македонски Пат објавени на страницата на РОДИНА МАКЕДОНИЈА пред Василица, 12ти Јануари 2019, и положувањето на основните темелни принципи и програмските цели (1. Визијата) врз кои се темелат конкретните програмски целини (2. Стратегијата и 3. Деталниот Оперативен План) за ослободување на Македонскиот Народ од националното, економско, социјално ропство – Вистинскиот Македонски Пат! Ќе ја реализираме заедно со Македонскиот Народ и со сите слободолјубиви народи на светот!

ПРОГРАМСКИ ЦЕЛИ

 1. Поднесување барање за прием под уставно име Република Македонија во ООН.
 2. Спроведување на АСНОМ-скиот и духот на Уставот од 1991ва во сите законско-регулативни акти и во сите национални и општински институции.
 3. Поништување на сите закони и меѓународни договори кои се донесени под закана на сила, спротивни на Уставот, меѓународното право и вољата на македонскиот народ.
 4. Воведување на непосредна демократија Референдум за прашања од посебен интерес за државата и локалните заедници.
 5. Поднесување барање за учество во сите глобални и регионални ЕвроАзиски интеграции, ЕАЕС, ШОС, Пат на Свилата итн.
 6. Соработка за помирен и побезбеден свет со нашите истомисленици, патриотите од Америка, Европските нации, преку братските Словенски народи и Русија, новите регионални и светски сили од Турција, преку Индија и Кина.
 7. Балкан како регион на мирот, со слободен проток на луѓе, добра, идеи. Регион со подеднакви права на сите народи.
 8. Не во НАТО, Не во ЕУ. Соработка со меѓународни организации само врз принципите на рамноправност и почитување. Повлекување од воените мисии на НАТО и политика на мирољубивост.
 9. Протерување на сите странски формални и неформални воени формации од територијата на Република Македонија.
 10. Поништување на регистрацијата и дозволата за работа на сите НВО финансирани со странски средства.
 11. Национализација на сите стратешко важни субјекти и фирми.
 12. Отпишување на меѓународниот државен долг направен од досегашните корумпирани елити кон глобалистичките финасиски поробувачи и ослободување на Македонецот од подготвеното му вечно финансиско ропство.
 13. Ревизија на сите приватизации и враќање во државна сопственост и/или продажба со обесштетување на бившите вработени и нивните семејства.
 14. Конфискација на нелегално стекнат имот од осамостојувањето до сега.
 15. Градење на силни Армиски, Резервни, Доброволни и Полициски сили за обезбедување на границите и внатрешната безбедност. Вработување на бранители, деца на бранители во тие структури.
 16. Укинување на сите нелегално издадени Македонски државјанства доделени од политички причини.
 17. Спречување доселување и легализирање на мигранти во Република Македонија.
 18. Издавање пасоши на сите Македонци од светот и доделување земја за нивно враќање во татковината.
 19. Обезбедување и привлекување јавни и приватни инвестиции, ниски даноци и финансиска подршка за сите претприемачи/мали/средни претпријатија за силен економски раст и процут. Поволности за враќање на Македонците во Македонија.
 20. Еколошки чисто земјоделство и туризам и ГМО-слободна Македонија.
 21. Укинување на извршителите, на несразмерно високите казни и блокирањето на сметки. Домот не може да е предмет на хипотека.
 22. Социјална, пензиска заштита за секого, ниеден Македонец и семејство нема да бидат оставени сами на себе.
 23. Универзален достап до квалитетна здравствена заштита за секој.
 24. Ревизија на образовните наставни програми во Македонски Дух од прво оделение до универзитетско ниво.
 25. Промоција на Македонскиот академски, културен, спортски и уметнички раст до светско ниво.
 26. Чиста и заштитена природа, заштита на водата, почвата и воздухот со строги македонски регулативи.
 27. Природните ресурси припаѓаат на сите граѓани на Р.Македонија, односно државата. Неотуѓивост на водите.
 28. Ослободување на сите политички затвореници судени за Македонија.
 29. Подршка на традиционалното семејство, жената и децата
 30. Заштита на приватноста на граѓанинот.

Придружете ни се заедно со нашиот народ да ја доградиме и спроведеме нацрт програмата „Вистински Македонски Пат“ согласно народниот интерес за Редржавизација на Македонија и 4-от Илинден Биди дел од иницијативата „Родина“
https://rodina.org.mk/pristapnica/

https://rodina.org.mk/programski-celi/