РОДИНА МАКЕДОНИЈА на овие локални избори за прв пат се претстави со свои кандидати за градоначалници на градот Скопје, општините Центар, Берово, како и советите на град Скопје, скопските општини, Македонски Брод, Конче.
Благодариме на 4000-те Македонци кои ја препознаа Родина Македонија како своја опција.
Ќе продолжиме и понатаму за нашата света идеја, Суверена Република Македонија најубавото место за живеење на македонскиот народ, место каде се живее по македонски.